16512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
فقط کالاهای موجود
 • فروشنده: پرو فوتو
  اکارتور لگنی نور سرد
  اکارتور لگنی نور سرد
  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رترکتور فارابوف-15 سانت
  رترکتور فارابوف-15 سانت
  ۵۲۰,۰۰۰
  ۳۳%
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  چکش رینوپلاستی
  چکش رینوپلاستی
  ۹۹۰,۰۰۰
  ۱۹%
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  قیچی مایو کرو سوپرکات-14 سانت
  قیچی مایو کرو سوپرکات-14 سانت
  ۴۱۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال.آلمان
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  دنده لخت کن (پریوست دوین) آلمانی-جفتی
  دنده لخت کن (پریوست دوین) آلمانی-جفتی
  ۳,۸۰۰,۰۰۰
  ۵%
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : آلمانی-مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  کالیپر کاستروویجو-چشمی
  کالیپر کاستروویجو-چشمی
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  ست جایگذاری IUD-ست 17 تکه
  ست جایگذاری IUD-ست 17 تکه
  ۴,۶۰۰,۰۰۰
  ۹%
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : دارد
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اسپکلوم بینی-سایز بزرگ
  اسپکلوم بینی-سایز بزرگ
  ۶۵۰,۰۰۰
  ۹%
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال-آلمانی
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اسپکلوم بینی-سایز کوچک
  اسپکلوم بینی-سایز کوچک
  ۶۳۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال-آلمانی
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  تناکلوم 2 شاخ
  تناکلوم 2 شاخ
  ۳۹۲,۰۰۰
  ۲۵%
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : خیر
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  پنس آلیس 16 سانت
  پنس آلیس 16 سانت
  ۲۰۲,۰۰۰
  ۱۴%
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  وایر تایتنر(وایر پسر)45mm
  وایر تایتنر(وایر پسر)45mm
  ۱,۱۵۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۹۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکالدارد
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  قیچی متس کرو 14.5 سانت.سوپر کات
  قیچی متس کرو 14.5 سانت.سوپر کات
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : داردمد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  پین کاتر دبل اکشن 56 سانت طلایی(وایکل)
  پین کاتر دبل اکشن 56 سانت طلایی(وایکل)
  ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  اکارتور فوکودا (رترکتور شانه)
  اکارتور فوکودا (رترکتور شانه)
  ۳,۴۰۷,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  مارکر سینه-رینگ ماموپلاستی 4 لبه استیل
  مارکر سینه-رینگ ماموپلاستی 4 لبه استیل
  ۱,۲۰۰,۰۰۰
  ۸%
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-18 سانت
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-18 سانت
  ۳۸۰,۰۰۰
  ۲۱%
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-20 سانت
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-20 سانت
  ۴۰۴,۰۰۰
  ۸%
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  پنست آدسون با دندانه.15 سانت(طلایی)تنگستن کارباید
  پنست آدسون با دندانه.15 سانت(طلایی)تنگستن کارباید
  ۶۴۳,۰۰۰
  ۱۷%
  ۵۳۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : استیل آلمانی
  • تنگستن کارباید : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  استوتوم دبل گارد-10 میل
  استوتوم دبل گارد-10 میل
  ۶۰۰,۵۰۰
  ۳۰%
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : آلمانی
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  استوتوم دبل گارد-12 میل
  استوتوم دبل گارد-12 میل
  ۶۰۰,۵۰۰
  ۳۰%
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : آلمانی
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  پنست آدسون بی دندانه-استاندارد
  پنست آدسون بی دندانه-استاندارد
  ۲۵۰,۰۰۰
  ۱۰%
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  پنست دبیکی-20 سانت 1.5 میل
  پنست دبیکی-20 سانت 1.5 میل
  ۱,۰۳۹,۵۰۰
  ۲۰%
  ۸۳۱,۶۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : آلمانی
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  پنست دبیکی-16 سانت 1.5 میل
  پنست دبیکی-16 سانت 1.5 میل
  ۱,۰۱۶,۵۰۰
  ۲۵%
  ۷۶۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : آلمانی
  • تنگستن کارباید : ندارد

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵