16512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
دسته بندی نتایج
مشاهده همه دسته بندی ها
فقط کالاهای موجود
 • فروشنده: پرو فوتو
  اکارتور لگنی نور سرد
  اکارتور لگنی نور سرد
  ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رترکتور فارابوف-15 سانت
  رترکتور فارابوف-15 سانت
  ۵۲۰,۰۰۰
  ۳۳%
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  قیچی مایو کرو سوپرکات-14 سانت
  قیچی مایو کرو سوپرکات-14 سانت
  ۴۱۰,۰۰۰
  ۲۰%
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال.آلمان
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  پنس آلیس 16 سانت
  پنس آلیس 16 سانت
  ۲۰۲,۰۰۰
  ۱۴%
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  قیچی متس کرو 14.5 سانت.سوپر کات
  قیچی متس کرو 14.5 سانت.سوپر کات
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : داردمد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-18 سانت
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-18 سانت
  ۳۸۰,۰۰۰
  ۲۱%
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-20 سانت
  رینگ فورسپس(پنس رنگ)-20 سانت
  ۴۰۴,۰۰۰
  ۸%
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید : ندارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  پنست آدسون با دندانه.15 سانت(طلایی)تنگستن کارباید
  پنست آدسون با دندانه.15 سانت(طلایی)تنگستن کارباید
  ۶۴۳,۰۰۰
  ۱۷%
  ۵۳۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : استیل آلمانی
  • تنگستن کارباید : دارد
 • فروشنده: پرو فوتو
  دسته بیستوری شماره4
  دسته بیستوری شماره4
  ۸۶,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  قیچی نخ دوسر تیز-14.5سانت
  قیچی نخ دوسر تیز-14.5سانت
  ۱۸۰,۰۰۰
  ۲۲%
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  رینگ وازکتومی
  رینگ وازکتومی
  ۴۵۰,۵۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  موسکیتو صاف استاندارد
  موسکیتو صاف استاندارد
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  00:00:00:00
  زبانگیر
  زبانگیر
  ۳۵۰,۰۰۰
  ۲۳%
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  سن مولر-ولکمن تیز
  سن مولر-ولکمن تیز
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو : دارد
  • ضمانت اصالت و کیفیت : دارد
  • نوع استیل : مدیکال
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  سن مولر-ولکمن کند
  سن مولر-ولکمن کند
  ۳۵۲,۰۰۰
  ۱۷%
  ۲۹۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  قیچی نخ یکسر تیز 14.5 سانت
  قیچی نخ یکسر تیز 14.5 سانت
  ۱۹۰,۰۰۰
  ۱۳%
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  اکارتور چنگکی خودکار 26 سانت.3*4 تیز
  اکارتور چنگکی خودکار 26 سانت.3*4 تیز
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  اکارتور چنگکی خودکار 14 سانت.3*4 تیز
  اکارتور چنگکی خودکار 14 سانت.3*4 تیز
  ۱,۰۵۰,۰۰۰
  ۲۷%
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  سر ساکشن فرایزر.No 8
  سر ساکشن فرایزر.No 8
  ۳۲۳,۰۰۰
  ۱۲%
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  سرساکشن فرایزر.No 10
  سرساکشن فرایزر.No 10
  ۳۹۰,۰۰۰
  ۱۸%
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  سرساکشن فرایز.No 12
  سرساکشن فرایز.No 12
  ۳۷۰,۰۰۰
  ۱۴%
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  هموستات 18 سانت.استریت
  هموستات 18 سانت.استریت
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  هموستات 18 سانت.کرو
  هموستات 18 سانت.کرو
  ۲۸۰,۰۰۰
  ۱۴%
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :
 • فروشنده: پرو فوتو
  سوزنگیر کرایل وود 18 سانت-TC
  سوزنگیر کرایل وود 18 سانت-TC
  ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • قابلیت اتوکلاو :
  • ضمانت اصالت و کیفیت :
  • نوع استیل :
  • تنگستن کارباید :

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱
 • ۲